سوالات پر تکرار

بله میتوانید. اما مسیر طولانی بهتر است استفاده نشود.

برچسب روی کفش این امکان را به شما می‌دهد ک آن را برای پای چپ و راست تنظیم نماید.

سایز کفش لارج برای شما مناسب است اما از بانداژ و ورم پای خود مارانیز مطلع کنید و برای دقت بیشتر، طول پای خود را با خط کش اندازه گیری کنید.

یک لنگه برای پای دیگر نیز قابل استفاده است. شما می‌توانید مدل پنجه یا پاشنه را برای تعادل بهتر با کفشهای صاف پا کنید.

تماس با بیمار. کفش را حضوری بپوشید و از اندازه و فیت شدن آن با پا مطمئن شوید.

سایز بزرگ برای شما بهتر است. باتوجه به برچسب روی کفش قابلیت فیت شدن با پای شما را دارد.

بله میتوانید در بارندگی و زمین خیس راه بروید مدت زیادی خشک می‌ماند. اما فرو بردن در آب به علت خیس شدن کفی ها مطمئن نیست.